100 jaar NKVB

tentoonstelling in Pulchri

In het jaar 2018 bestaat de Nederlandse Kring van Beeldhouwers precies 100 jaar. In een eeuw tijd is de Kring gegroeid van een vakbond voor beeldhouwers naar een eigentijds netwerk van individuele leden. In al die jaren is één activiteit constant gebleven: het presenteren van de leden en hun werk in tentoonstellingen door het hele land.
Ook nu, 100 jaar later, is dat niet anders. Een grootse jubileum tentoonstelling, “Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later ”, is volop in voorbereiding in Pulchri Studio, Den Haag. Zonder uitzondering zullen in die tentoonstelling nieuwe beelden getoond worden.
De kunstwerken in de jubileumtentoonstelling bespiegelen een eeuw beeldhouwgeschiedenis. Curator Jeroen Damen selecteerde voor deze
tentoonstelling zeven beelden uit de afgelopen 100 jaar.
Die beelden kregen het predicaat ‘signaalbeeld’, omdat ze een belangrijke verandering in de beeldhouwkunst zichtbaar maken.
100 Leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers waren bereid om zich door deze signaalbeelden te laten inspireren en een nieuw kunstwerk te maken. In de tentoonstelling zullen de nieuwe beelden worden getoond als pendanten van de signaalbeelden.
Signaalbeeld van Tjipke Visser:
Blinde Bedelaar, ca 1904, eikenhout
Dit betekent een reflectie op de huidige beeldhouwkunst ten opzichte van de beeldhouwkunst honderd jaar eerder. Ontwikkelingen worden zichtbaar, historische criteria worden opnieuw getoetst en er zal blijken in hoeverre de eigentijdse visie nog wordt gefundeerd door de ooit geformuleerde waarden.
De selectie van de signaalbeelden is alleen gericht op kantelmomenten en kwaliteit, ongeacht de vraag of de maker ooit lid was van de Kring. Zo toont de Nederlandse Kring van Beeldhouwers ook haar openheid naar buiten. Ze is niet alleen gericht op het werk van haar eigen leden, maar denkt actief na over wat zij overal in de beeldhouwkunst waarneemt. De Kring voert niet een eigen sculpturaal programma en bezet geen voorkeursstandpunt, maar baseert haar toelatingsbeleid juist op diversiteit en op kwaliteit. Deze twee criteria krijgen nu de kans om aan het licht te treden.
Signaalbeeld van Carel Visser:
Pleinbeeld, 1998, brons beton
Jubileumtentoonstelling in Pulchri Den Haag
Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later
Feestelijke opening: Dinsdag 8 mei (op uitnodiging)
Tentoonstelling: 6 mei t/m 23 juni openingstijden: di t/m zo 12.00-17.00
Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag
De toegang is vrij
De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is een landelijke vereniging met ongeveer 150 leden.
Opgericht in 1918 als een belangenvereniging voor beeldhouwers, streeft de vereniging er naar de belangstelling voor de driedimensionale kunst in en buiten Nederland te vergroten en de onderlinge contacten tussen ruimtelijk werkende kunstenaars te bevorderen. De NKvB zet zich in voor de belangen van de Nederlandse beeldhouwkunst, de ruimtelijke kunsten, en die van de Kringleden in het bijzonder.
www.nkvb.nl
Jeroen Damen is kunsthistoricus en doctor in de hedendaagse beeldhouwkunst. Moderne kunst staat centraal in zijn bestaan. Jeroen geeft cursussen en lezingen, stelt excursies samen in binnen- en buitenland en leidt deze. Als curator werkt hij nauw samen met kunstenaars bij verschillende tentoonstellingen. Hij bundelt zijn activiteiten in zijn bedrijf Mandarte. Mandarte staat voor: ‘meer zien in moderne kunst’. www.mandarte.nl
In twee bijlagen zijn de foto’s van de beelden van Tjipke Visser en Carel Visser toegevoegd in afdrukkwaliteit.
Voor meer informatie:
Nederlandse Kring van Beeldhouwers,
Willemijn Vesseur – coördinatie jubileum@nkvb.nl 020- 7737377 of 06 247 504 73