over mij

2022-04-14 14.31.29
AS_atelier
E10897F4-E436-4112-B955-6E20C0D3BB10

Mijn naam is Anneke Schollaardt en ik woon en werk in Utrecht. Ik ben beeldend kunstenaar en maak zowel grote als kleine sculpturen. Mijn monumentale opdrachten staan door heel Nederland. Ook maak ik kleine kunstwerken van metaal, edelmetaal en andere materialen.  Mijn inspiratie haal ik uit de natuur en uit het dagelijks leven. Daarnaast maak ik gedenkbeelden.

Mijn werk bestaat hoofdzakelijk uit monumentale beeldhouwwerken in staal. In tegenstelling tot de associaties die dit oproept kenmerken zij zich door lichtheid en transparantie. In wisselwerking met de omgeving wekken deze buitenbeelden de suggestie van ruimtelijke oneindigheid. Sinds enkele jaren ben ik als kunstenaar gefascineerd door het verschijnsel ‘grenzen’. Zij vormen een permanente uitdaging tot verkennen en verleggen. De ruimte tússen deze scheidslijnen heeft een ander karakter. Zij fascineert mij omdat ze uitnodigt tot aftasten en daarbij sterke tegenstrijdige gevoelens veroorzaakt van zowel beperking en beklemming, als veiligheid en bescherming. Dit roept bij mij de vraag op wáár zekerheden een dwingend systeem worden.

In het proces van aftasten en markeren zijn beelden ontstaan waarin een gelaagde, vaak transparante, constructie van gaas- en schotelachtige vormen de kern min of meer verhult. De menselijke maat bepaalt hierbij het formaat. Ik vind het namelijk belangrijk dat men ondanks de doorzichtigheid de beperking van ruimte ervaart. Daarom maak ik mijn beelden vaak zo dat men behalve er om heen ook er ín en er dóór kan lopen.

Omdat ik het interessant vind om de toeschouwer deel te laten nemen, is voor mij integratie van het kunstwerk in de (stedelijke) omgeving van belang. Tevens plaats ik mijn beelden graag buiten omdat ze dan de relatie kunnen aangaan met de onbegrensde ruimte, terwijl in binnenruimtes de begrenzing van de ruimte zelf het thema benadrukt.

Inspiratie haal ik uit de natuur en uit het dagelijks leven.
Gevoelens en ideeën vertalen zich in zichtbare en tastbare ontwerpen.

Ruimte fascineert mij.
Als uitgangspunt voor een monumentale sculptuur dient enerzijds de omgeving en anderzijds het thema.

Grenzen worden verlegd.
Gevoelens van veiligheid/bescherming vormen de opmaat voor de basis van het ontwerp.