gedenkbeeld maria

Dit in opdracht gemaakte gedenkbeeld is ontstaan in samenwerking met de familie.
De herinneringen aan Maria zijn subtiel verwerkt in het grafmonument.
Maria hield o.a. van rozen en van muziek. Op de cirkel van glas staat haar naam.

2008
gegalvaniseerd staal, marmer, print en gestraald glas
hoogte 96 cm